Ejendommen var ved erhvervelsen i 1980 på knap 9 Ha. Bygningerne var præget af at have stået ubenyttet hen i flere år, så de følgende år gik med renovering, primært af stuehuset. Senere blev den gamle stald til køer/grise lavet om til bindestald til 4-5 køer med opdræt. I 1989 blev der opført en hal på 320 m2 til dyr i løsdrift og til opbevaring af halm/foder og i 2006 yderligere en hal på 230 m2, primært til maskiner og foder, men i det ene hjørne er der indrettet en reserveboks, der kan bruges til ungdyr eller som kælvningsboks.

I 2007 er tilkøbt yderligere 7 ha, der er beliggende nogle få hundrede meter fra gården. Ejendommens samlede areal er nu på ca. 16 hektar. Halvdelen af jorden erhvervet i 2007 består af skov, ca. 1 hektar med juletræer og ca. 3 hektar med dels gamle noblis træer til pyntegrønt og en lille del med ca. 25 år gammel rødgran.  Den nyerhvervede skov er tænkt som supplement til den mindre produktion af juletræer/pyntegrønt, der var på ejendommen i forvejen.

De ca. 7 ha jord omkring ejendommen er inddelt i 4 folde med græs, der omlægges hvert 4. år med byg/ært med udlæg af kløvergræs og efterfølgende afgræsning/slæt. Derudover tages slæt til ensilage.Det er planen at de tilkøbte 3 ha agerjord skal bruges til korn, således at vi bliver selvforsynende med foder.