. Bygningerne var præget af at have stået ubenyttet hen i flere år, så de følgende år gik med renovering, primært af stuehuset. Senere blev den gamle stald til køer/grise lavet om til bindestald til 4-5 køer med opdræt. I 1989 blev der opført en hal på

til dyr i løsdrift og til opbevaring af halm/foder og i 2006 yderligere en hal på

, primært til maskiner og foder, men i det ene hjørne er der indrettet en reserveboks, der kan bruges til ungdyr eller som kælvningsboks.

Ejendommen var ved erhvervelsen i 1980 på knap

, der er beliggende nogle få hundrede meter fra gården. Ejendommens samlede areal er nu på ca.

. Halvdelen af jorden erhvervet i 2007 består af skov, ca.

med juletræer og ca.

med dels gamle noblis træer til pyntegrønt og en lille del med ca. 25 år gammel rødgran.

I 2007 er tilkøbt yderligere

Den nyerhvervede skov er tænkt som supplement til den mindre produktion af juletræer/pyntegrønt, der var på ejendommen i forvejen.

jord omkring ejendommen er inddelt i 4 folde med græs, der omlægges hvert 4. år med byg/ært med udlæg af kløvergræs og efterfølgende afgræsning/slæt. Derudover tages slæt til ensilage.Det er planen at de tilkøbte 3 ha agerjord skal bruges til korn, således at vi bliver selvforsynende med foder.

De ca.